Jeta në Fokus
Maredheniet me prinderit dhe zhvillimi i autonomise ne moshen e adoleshences
Kontribuar nga: Anife Halili, Mësuese, Sarandë

Gjate adoleshences prinderit dhe femijet duhet te mesohen te vendosin forma te reja te marredhenieve
reciproke. Prindrit duhet te jene te afte te njohin dhe te nxitin kerkesat e adoleshendeve per te fituar
nje pavaresi me te madhe ne perputhje me moshen. Te rinjte kane nevoje te kene nje liri te
mjaftueshme per tu shprehur si individe qe kane kerkesat dhe ndjenjat e veta, qe jane te afte te marrin
vendime te rendesishme per jeten si dhe te marrin pergjegjesi per vendimet dhe pasojat e tyre.
Ata prinder qe vazhdojne per adoleshentin si " shpirti yne, thesari yne " dhe i trajtojne si te tille krijojne
parakushte ideale per ti bere me vone femijet rebele dhe shperthyes ose te varur. Megjithate , femijet
kane nevoje per perkrahje nga prindrit sidomos ne vitet e para te adoleshences. Nevoja e varesise
vazhdon te jete e pranishme shpesh ne formen e nje aleance te brishte me kerkesen per nje pavaresi
me te madhe. Ne boten e adoleshentit jane te shumte elementet qe ndryshojne vazhdimisht , keshtu
edhe per kete aresye ata Kane nevoje urgjente per te pasur nje baze te sigurte e te qendrueshme mbi
te cilen te mbeshteten per te perballur problemet me te ngutshme.
Me kalimin e kohes adoleshenti kalon nga nje raport varesie te prinderve ne nje nderveprim me te
madh bashkeveprues.
Ne disa raste prindrit mund te vazhdojne te vleresojne ne menyre te njeanshme autoritetin e tyre ,
sidomos persa i perket detyrimeve themelore , sociale si detyrimet shkollore , ndersa ne fusha te tjera
p.sh . Problemet dhe preokupimet personale ata mund te sillen si keshikllues te gatshem per ti degjuar
dhe ofruar mirekuptim. Adoleshentet kalojne shume kohe nga jeta e tyre personale jasht vatres
familjare, si rrjedhim ne lidhje me me te vegjlit ata jane ne gjendje te fitojne pavaresi nga autoriteti i
prinderve per shume probleme te jetes se tyre.